Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Biyografim

İsmail BALIK

Doğum Yeri:
 Afyon

Görev Yeri:
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim
Dalı Akademik Yerleşke M01 Samanpazarı/Ankara

Yabancı Dil:
İngilizce, orta düzeyde İtalyanca

E-Posta Adresi :
isfish04@yahoo.com

Eğitim :

1977 – 1983 - Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

1985 – 1989 - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakt. ve İnf.Hast.Anabilim Dalı (ihtisas)

1989-1990 - Milano Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji Departmanı Viral
Hepatit ve AIDS konusunda çalışmalar

1999( 3 ay) - New York Üni. İmmünmodülatör İlaç Araştırması

Akademik Ünvanları :

1983 - 1985 - Pratisyen Hekim
1985 – 1989 - Araştırma Görevlisi
1989-1990 - Uzman
1990 -1991 - Yardımcı Doçent
1991 – 1996 - Doçent
1996 - Profesör
2007- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı

İş Tecrübesi :

1990-1993 - Ulusal AIDS Komitesi Üyeliği
1995-1996 - Creuztfeldt-Jacop Hastalığı ve BSE Komitesi Üyeliği
1998 - Araştırmacı Profesör – New York U. Rockafeller Research Center
Sağlık Bakanlığı Danışma Kurulu Üyeliği
(AIDS,Viral Hepatit, Aşılar ve Enfeksiyon Hastalıkları)
1999-2003 - Sağlık Bakanlığı İlaç Ruhsatlandırma Komisyonu Üyeliği
2003 - Sağlık Bakanlığı İlaç Ruhsatlandırma Komisyonu Başkanlığı
Türk Enfeksiyon Web Sayfası Editörlüğü

Yürüttüğü Klinik Araştırmalar :

1999 - Çeşitli ulusal ve uluslar arası çok merkezli viral hepatit çalışmaları
2007-2009 - Ventilatör İlişkili Pnömoni Hastalarının Tedavisinde Doripenem Güvenlilik
ve Etkinliğini İmipenem-Slastatin ile Karşılaştırmalı Olarak Değerlendiren Prospektif,
Randomize, Çift-Kör, Çift Plasebo, Çok merkezli bir çalışma
2008 - Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus infeksiyonu olan hastalar üzerinde
yoğunlaşarak hastaneden edinilmiş pnömoni tedavisinde vankomisine karşı intravenöz
telavansin ile randomize çift-kör paralel gruplu çok uluslu bir faz 3 araştırması
Seftobiprol Lokal Antibiyotik Duyarlılığı Sürveyans Çalışması (CLASS)
2008 - 2011 - Ulusal Hepatit Bilinçlendirme Projesi
2009 - 2011 - Hepatit Otobüsü Projesi
2009 - 2011 - HEP - NET Projesi

Bilimsel Dernek Üyelikleri :

Uluslararası Enfeksiyon Hastalıkları Derneği
Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği
Türk Mikrobiyoloji Derneği
Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği
Ankara Mikrobiyoloji Derneği
Ankara AIDS Derneği
Türk Viral Hepatit Derneği
Viral Hepatitle Savaşım Derneği
İlaç Bilincini Geliştirme ve Akılcı İlaç Derneği Başkanı

1996 yılı Viral Hepatit Araştırma ve Teşvik Ödülü Birinciliği

05.01.2007 den beri Ankara Üniversitesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak  görev yapmaktadır.
Anasayfa Biyografi Videolar Linkler İletişim